Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarapınar, Demeten_US
dc.contributor.authorCan, Serpilen_US
dc.date.accessioned2018-04-17T10:34:43Z
dc.date.available2018-04-17T10:34:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCan, S. (2015). Tasarım dergilerinde sayfa tasarım unsurları: XOXO The Mag ve Alldesign dergilerinin görsel tasarım analizi ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/978
dc.description.abstractDergi yayımcılığı her geçen gün gelişim ve değişim kaydediyor olsa da, belirli kriter ve esaslar doğrultusunda tasarımlar kullanmaya devam etmektedir. Günümüzde yazılım teknolojisinde gelişmeler ile birlikte Masaüstü Yayıncılık programları da gelişimlerini sürdürmekte ve süreçleri gün geçtikçe otomatikleştirmektedir. Yapılan bu araştırma ile yeni bir dergi oluşturulmak istendiğinde hangi kriterler göz önünde bulundurularak tasarım sürecinin gerçekleştirilebileceği araştırılmıştır. Yayınlanmakta olan güncel tasarım dergileri de incelenerek örnekler üzerinden de değerlendirme yapılmıştır. Dergi tasarım süreçlerine yardımcı kaynak olması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde dergi kavramına genel bir bakış yapılmıştır. Hedef kitlesine ve içeriklerine göre dergiler, dergilerin üstün ve zayıf yönleri incelenmiştir. Sonraki bölümlerde sayfa mizanpajı, sayfa tasarım prensipleri, biçim, renk, görsel kullanımı, ızgaralar, sayfa tasarımında tipografi konuları incelenmiştir. Bir derginin oluşturulma süreci ile ilgili tüm bu kavramlar, ortaya çıkacak ürünün niteliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Sayfayı oluşturan elemanlar incelendiğinde dergi yayıncılığında bir sayfada genel olarak; başlık, özet metin, gövde metni, alıntı, alt başlık, görsel, görsel açıklaması, byline ve credits, bölüm başlığı, folyo öğeleri bulunmaktadır. Bu öğelerin sayfaya ızgara yapısında yerleşimi ve biçimsel nitelikleri sayfanın tasarımını oluşturmaktadır. Dergi sayfalarındaki çeşitli içerik bölümleri için ayrı ayrı tasarımlar oluşturulmakta ve bunlar şablon olarak derginin tüm sayılarında yeni bir tasarım değişikliğine geçilene kadar kullanılmaktadır. Sonraki bölümde ise tasarım sektöründen seçilmiş olan iki derginin karşılaştırmalı olarak incelemesi yapılmıştır. İnceleme kriterleri önceki bölümlerde incelenen kavramlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Karşılaştırma kriterleri ve incelenen bileşenler; sayfa boyutu, sayfa sayısı, renk kullanımı, görsel kullanımı, grid kullanımı, boşluklar, metin yazı tipi ailesi, Metnin boşluğa dizilimi, sayfa öğeleri, kapak, içindekiler, künye, sayfalar arası akış olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu kriterlere göre dergiler incelenmiş, karşılaştırmalar sonuç olarak listelenmiş ve yorumlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrafik Tasarımen_US
dc.subjectDergi Tasarımıen_US
dc.subjectMizanpajen_US
dc.subjectSayfa Tasarımıen_US
dc.subjectGrid Kullanımıen_US
dc.subjectTipografien_US
dc.subjectDergi Sayfa Bileşenlerien_US
dc.titleTasarım dergilerinde sayfa tasarım unsurları: XOXO The Mag ve Alldesign dergilerinin görsel tasarım analizi ve karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorCan, Serpilen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record