Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErtan, Güleren_US
dc.contributor.authorDertdeğil, Özgeen_US
dc.date.accessioned2016-02-12T13:05:51Z
dc.date.available2016-02-12T13:05:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDertdeğil, Ö. (2015). Gezi parkı direnişi sürecinde grafik tasarımın rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/79
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Gezi Parkı Direnişi Sürecinde, Grafik tasarımın toplum üzerinde nasıl bir rol oynadığını incelemektir. Çalışmada, Gezi Parkı direnişi sürecinin tüm yönleriyle yansıtılması, grafik tasarımcıların, iletişim sürecine nasıl müdahale ettikleri ve yaptıkları seçimlerle mesajı nasıl şekillendirdiklerinin açıklanması, sivil itaatsizlik ve mizah arasındaki ilişkinin açıklanması ve örneklenmesi, Gezi Parkı direnişi sürecinde üretilen görsel ürünlerin yorumlanması, Gezi Parkı eylemlerinde, sosyal medyanın rolüne ilişkin verilere ve tespitlere yer verilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın birinci kısmında, sivil itaatsizlik kavramı üzerinde durulmuştur. Sivil itaatsizlik tanımları, sivil itaatsizliğin unsurları ve öncüleri, Türkiye ve Dünya’daki sivil itaatsizlik eylemleri bu başlık altında incelenmiştir. Ayrıca, günümüze kadar Dünya’yı etkileyen başlıca sokak direnişlerinin gelişimine yer verilmiş ve direnişler sırasında ve sonrasında ortaya çıkan görsel ürünler yorumlanmıştır. Gezi Parkı Direnişi’nin ortaya çıkma nedenleri ve ülke geneline yayılma süreci, direnişe katılan eylemcilerin profili ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Son olarak sosyal medyanın Gezi Parkı Direnişi üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Araştırmanın ikinci kısmında, grafik tasarımın anlamı ve grafik tasarımcının rolü üzerinde durulmuş ve sosyal içerikli grafik tasarım, bu başlık altında ele alınmıştır. Ayrıca, grafik tasarımın görsel algıya olan etkisinin daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için Gezi Parkı Direnişi’nin mizahi görsel ürünleri incelenmiştir. Tasarım geliştirme süreci açıklanmış ve göstergebilimin önemi vurgulanmıştır. Üçüncü bölümün son kısmında ise Gezi Parkı Direnişi’nin hafızalara kazınan simgelerine yer verilmiştir. Araştırmanın üçüncü kısmında, mizahın işlevleri üç kategoride incelenmiş ve mizahın Gezi Parkı Direnişi sürecindeki rolü üzerinde durulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrafik Tasarımen_US
dc.subjectGezi Parkı Direnişien_US
dc.subjectSivil İtaatsizliken_US
dc.subjectGörsel Algıen_US
dc.subjectMizahen_US
dc.titleGezi parkı direnişi sürecinde grafik tasarımın rolüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Anasanat Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorDertdeğil, Özgeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record