Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖdemiş, Demet Akdeniz
dc.contributor.authorKebudi, Rejin
dc.contributor.authorÖzdenoğlu, Fazilet Yıldız
dc.contributor.authorÇelik, Betül
dc.contributor.authorTunçer, Şeref Buğra
dc.contributor.authorErciyas, Seda Kilic
dc.contributor.authorErdoğan, Özge Şükrüoğlu
dc.contributor.authorBay, Sema Buyukkapu
dc.contributor.authorYazıcı, Hülya
dc.date.accessioned2023-05-08T05:34:56Z
dc.date.available2023-05-08T05:34:56Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationDemet, A. Ö., Rejin, K., Fazilet, Y. Ö., Betül, Ç., Şeref, T., Seda, K. E., ... & Sema, B. B. (2023). SARKOM PATOGENEZİNDE ETKİLİ OLABİLECEK YENİ ADAY GENLERİN ARAŞTIRILMASI. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 6(1), 23-32.en_US
dc.identifier.issn2651-4060
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26650/JARHS2023-1152477
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3813
dc.description.abstractAmaç: Nükleer tıpta radyonüklit tedavilerde çalışan radyasyon görevlilerinin uzun dönemde maruz kaldığı radyasyon dozlarının belirlenmesi ve rutin olarak yapılan her bir tedavi prosedürünün bu dozlara katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 6 yıl boyunca rutin olarak İyot-131 (131I) tedavisi, (Lutesyum-177 (177Lu) tedavisi, Yittrium-90 (90Y) mikrosfer tedavisi ve 131I MIBG (Meta-İyodobenzilguanidin) tedavisi uygulayan doktor, hemşire, sağlık fizikçisi, radyofarmasist ve temizlik personelinin kişisel dozimetri kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Aynı dönemde gerçekleştirilmiş olan tedavi sayıları ve bu tedavilerde görevli olanlar belirlendi. Bu bilgilerden radyasyon görevlilerinin tedavilerdeki absorbe radyasyon dozları ile prosedür başına doz değerleri çıkarıldı. Bulgular: Yıllık ortalama radyasyon dozları en yüksek radyofarmasistlerde 2185±1839 µSv bulundu. Hemşirelerde 786±943 µSv, sağlık fizikçilerinde 753±706 µSv, doktorlarda 626±741 µSv ve temizlik görevlisi personellerde 961±1099 µSv olarak hesaplandı. Prosedür başına hesaplanan ortalama doz değerleri en yüksek doktorlarda 129±208 μSv olarak bulundu. Hemşirelerde 122±187 μSv, sağlık fizikçilerinde 76±122 μSv, radyofarmasistlerde 76±52 μSv, temizlik görevlisi personellerde 42±64 μSv bulundu. Sonuç: Radyofarmasötiklerin hazırlanması sırasında, hastaya uygulanması sırasında ve hastanın tedavi servisinde yattığı süre boyunca doz aşımı olmamış, belirlenen radyasyon dozlarının izin verilen güvenli değerlerde olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSabiaden_US
dc.identifier.doi10.26650/JARHS2023-1152477en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbsorbe Dozen_US
dc.subjectPersonel Dozlarıen_US
dc.subjectRadyonüklit Tedavien_US
dc.subject131I Tedavisien_US
dc.subject177Lu Tedavisien_US
dc.titleSARKOM PATOGENEZİNDE ETKİLİ OLABİLECEK YENİ ADAY GENLERİN ARAŞTIRILMASIen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentTıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8919-0482en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYazıcı, Hülya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record