Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSevim, Yoncaen_US
dc.contributor.authorÖzkan, Özlem Persilen_US
dc.date.accessioned2022-02-23T09:23:25Z
dc.date.available2022-02-23T09:23:25Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationSevim, Y. & Persil Özkan, Ö. (2021). SARS-CoV-2 Enfeksiyonu ve Bağırsak-Akciğer Aksı . Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi , 5 (1) , 26-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyd/issue/66526/1017794en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyd/issue/66526/1017794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2994
dc.description.abstractKoronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), 2019 yılının Aralık ayı sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19'un solunum sıkıntısının yanı sıra ülseratif kolit ile birlikte gastrointestinal enfeksiyon ve diyare gibi diğer organları etkileyen bazı klasik olmayan semptomlarla ilişkili olduğu görülmüştür. Gastrointestinal enfeksiyon semptomları olan hastalar hastalığı çok daha şiddetli geçirmektedir ve bunun sebebinin Lactobacillus ve Bifidobacterium sayısındaki azalma ile birlikte ortaya çıkan mikrobiyal disbiyoz ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. SARS-CoV-2 virüsünün konak organizmaya girişi, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE-2) hücre reseptörü aracılığı ile gerçekleşmektedir ve ACE-2 reseptörleri gastrointestinal kanalda da eksprese edilmektedir. SARS-CoV-2 virüsü COVID-19 hastalarının özefagus, mide, duodenum, rektum ve dışkı örneklerinde tespit edilmiş, bağırsak epitel hücrelerinde viral replikasyonun yüksek olduğu gösterilmiştir. Gastarointestinal sistemin sadece SARS-CoV-2’nin vücuda giriş yolu olmadığı aynı zamanda viral aktivite ve replikasyon yeri olabileceği de düşünülmektedir. Bağırsak-akciğer aksı olarak bilinen, solunum mukozası ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki çift yönlü etkileşimlerin, SARS-CoV-2'ye karşı sağlıklı veya patolojik bağışıklık tepkilerinde yer aldığı varsayılmaktadır. Bağırsak mikrobiyotasının modülasyonuna ve eubiosis koşullarının yeniden oluşturulmasına dayalı ek tedavilerin, COVID-19'un zararlı sonuçlarını sınırlamak için önemli bir terapötik yaklaşım olabileceği varsayılmaktadır. Bu derleme çalışmasında bağırsak akciğer ekseni ve SARS-CoV-2 virüsü enfeksiyonunda bu eksende değişen mikrobiyota ile ilgili çalışmaların sonuçları araştırılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.relation.ispartofSağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectMikrobiyotaen_US
dc.subjectBağırsak-Akciğer Aksıen_US
dc.subjectSARS-CoV-2en_US
dc.subjectProbiyotikleren_US
dc.titleSARS-CoV-2 Enfeksiyonu ve Bağırsak-Akciğer Aksıen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentRektörlüken_US
dc.authorid0000-0003-2871-0090en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage26en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record