Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPerim Ketenciler, A.en_US
dc.contributor.authorDedeoğlu Demir, B.en_US
dc.contributor.authorKarakaş, S.en_US
dc.contributor.authorYılmaz Yeşilkurt, E.en_US
dc.contributor.authorÖrnek, B.en_US
dc.date.accessioned2022-02-22T13:05:21Z
dc.date.available2022-02-22T13:05:21Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationPerim Ketenciler, A. , Dedeoğlu Demir, B. , Karakaş, S. , Yılmaz Yeşilkurt, E. & Örnek, B. (2021). İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ . Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi , 5 (1) , 2-18 .en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyd/issue/66526/981564
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2992
dc.description.abstractGiriş: Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermiştir. Yapılan çalışmalarda, teknolojinin etkili ve amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde çocuklar üzerinde olumlu, gereğinden fazla kullanıldığında ise pek çok olumsuz etki yarattığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ise, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin teknoloji kullanım sıklıklarını ve ebeveyn görüşlerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Gereç- Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın evrenini (n:240) İstanbul ilinde bir ilkokulun tüm birinci sınıf öğrencilerinin ebeveynleri oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 151 sayıda veliden oluşmuştur. Uzman görüşleri ile araştırmacılar tarafından hazırlanan üç bölümden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, Likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan ebeveynlerin 100’ü (%66,2) telefon, 41’i (%27,2) tablet ile çocukların internete giriş yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların %67,5’i bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olduğunu ifade etmiştir. Ebeveynlerin internet hakkındaki kısaca düşünceleri incelendiğinde, katılımcıların 94’ü (%62,7) internet erişimi için olmalı cevabını vermişlerdir. Sonuç: Çocukların güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları adına en önemli denetleyicilerden biri olan ebeveynlerin bu konuda farkındalıklarını arttırmaya yönelik çalışmalara önem verilmelidir. Bu bağlamda devlet kurumları, belediyeler, aile sağlığı merkezleri, sivil toplum örgütleri tarafından özellikle bilgisayar-internet gibi teknoloji ürünlerinin çocukların sağlığı üzerindeki etkilerine karşı güvenli kullanım önerileri sunmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.relation.ispartofSağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectÇocuk Sağlığıen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectSanal Ortamen_US
dc.titleİlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Sıklığı ve Ebeveyn Görüşlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentRektörlüken_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage2en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record