Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDaloğlu, Pınaren_US
dc.date.accessioned2021-09-14T07:44:31Z
dc.date.available2021-09-14T07:44:31Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationDALOĞLU, P. 1950’LERDEN 1980’LERE TÜRK GİRİŞİMCİSİNİN MUHASEBE BİLGİSİNE VERDİKLERİ ÖNEM VE DEĞİŞEN DÜRÜSTLÜK ALGISI ÇERÇEVESİNDE DENETİM İLİŞKİLERİ. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(61), 279-294.en_US
dc.identifier.issn1307-6639
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2841
dc.description.abstractBu çalışma, Türk girişimcisinin 1950’ler ve 1980’ler sonrasındaki, dürüstlüğe ve denetime bakış açısı ile muhasebe bilgisine verdikleri önemi incelemek ve karşılaştırmak üzerinedir. Bu iki dönem, Türk iktisat tarihinde önemli kırılımları ifade etmektedir. Ekonomideki ve devlet yönetimindeki değişimlerin ve uygulanan politikaların, dönemin işadamlarının düşünce biçiminde ve zihniyetinde farklılıklar yarattığı görülmektedir. En basit anlamı hesap-kitap yapmak olan muhasebeyi, işletmenin tüm faaliyet sonuçlarını raporlayan bir sistem olması nedeniyle, girişimcinin zihniyetinin rakamlarla ifade edilmesi olarak kabul etmek mümkündür. Denetim ise, bu sayısal sonuçların hesap verilebilirliğini sağlamak amacına hizmet etmektedir. Bu nedenlerledir ki, girişimcinin farklılaşan zihniyeti, muhasebe süreçleri ve denetim ilişkilerine de yansımaktadır. Araştırmada 1950’lerdeki işadamlarımızın zihniyetini anlayabilmek adına 1952-1960 yılları arasında toplam 419 sayısı yayımlanmış olan Yirminci Asır Dergisi’nin, işadamları ile söyleşilerinin yer aldığı “Hayatta Muvaffak Olmuş İşadamlarımız” bölümleri incelenmiştir. 1980 sonrası için ise çeşitli biyografi kitapları, gazete, dergi ve röportajlardan faydalanılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuhasebe ve Denetime Bakışen_US
dc.relation.ispartofMuhasebe ve Denetime Bakışen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectZihniyeten_US
dc.subjectMuhasebe Tarihien_US
dc.title1950’lerden 1980’lere Türk Girişimcisinin Muhasebe Bilgisine Verdikleri Önem ve Değişen Dürüstlük Algısı Çerçevesinde Denetim İlişkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-1456-4603en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue63en_US
dc.identifier.startpage279en_US
dc.identifier.endpage296en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDaloğlu, Pınaren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record