Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYelten, Muhammeten_US
dc.date.accessioned2021-06-15T09:00:22Z
dc.date.available2021-06-15T09:00:22Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYelten, M. (2021). Hamza-nâme ve rüya. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 104–111.en_US
dc.identifier.issn2791-609X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2758
dc.description.abstractTürk destanlarının tamamlanması aşamasından itibaren yazılı olarak karşımıza çıkan Hamza-nâme metinlerinin 72 ciltten oluştuğu bilinmektedir. İlk defa 15. Yüzyılda Hamzavî’nin kaleme aldığı düşünülen Hamza-nâme’nin her cildinde birçok olay yer almaktadır. Sahip-kıran Hamza ekseninde anlatılan olaylar genellikle dini içeriklidir. Çok değişik coğrafyada geçen olayların şahıs kadrosu da oldukça kalabalıktır. Eski Anadolu Türkçesi döneminin söz varlığı ile yazılan eser, değişik mesleklere mensup kişiler tarafından İstanbul’un farklı mekânlarında okunmuştur. Ağırlıklı olarak Türkçe kelimelerin yer aldığı metin sade ve sürükleyicidir. Akıcı bir anlatımın oluşmasında metin boyunca “vâkı‘a” kelimesi ile karşılanan rüyaların rolü büyüktür. Genellikle “yol gösterme, haber verme, uyarma, korkutma ve müjdeleme” gibi fonksiyonları üstlenen rüyalar metnin örgülenmesini sağlamıştır. Bütün bu rüya motiflerini incelediğimiz Hamzanâme’nin birinci cildinde görmek mümkündür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofDisiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHamza-nâmeen_US
dc.subjectHamzavîen_US
dc.subjectRüyaen_US
dc.subjectRüya Motifien_US
dc.subjectDestanen_US
dc.titleHamza-nâme ve rüyaen_US
dc.title.alternativeHamza-nâme and dreamen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3939-9613en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage104en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYelten, Muhammeten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record