Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTurhan, Ahmeten_US
dc.contributor.authorÇolakoğlu, Nurdanen_US
dc.date.accessioned2021-06-11T11:11:55Z
dc.date.available2021-06-11T11:11:55Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTurhan, A., & Çolakoğlu, N. (2021). Bina ve tesis işletmelerinde müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi müşteri tatmini ve müşteri sadakatinin incelenmesi. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 76–93.en_US
dc.identifier.issn2791-609X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2753
dc.description.abstractKüreselleşme ile rekabet ortamı giderek zorlaşmış, günümüzde müşterilerin arzu ve gereksinimleri değişmiştir. Bugün itibariyle yeni müşteri profilinin gereksinimlerinin bilinmesi bu doğrultuda müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin sağlanması daha fazla çabayı gerektirmektedir. Ürüne odaklanan hizmet anlayışının yerini artık müşteri odaklı hizmet anlayışı almıştır. Bu noktada da hizmet kalitesi kavramı önem kazanmaktadır. Araştırmada algılanan hizmet kalitesi, müşteri sadakati ve müşteri tatmini algısının demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, bina ve tesis işletmelerinden hizmet alan ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 250 müşteriye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında veriler SPSS 22 istatistik programı kullanılarak, bağımsız 2 grubun karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ANOVA testi, araştırma değişkenleri arasındaki etkileri tespit etmek için ise Regresyon analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak değerlendirildiğinde hizmet kalitesi algısı, müşteri sadakati ve müşteri tatmini değişkenlerinin cinsiyet dışında tüm demografik faktörlere göre farklılık gösterdiği, araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir etki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda cinsiyet ile ilgili hipotezler dışındaki tüm hipotezler kabul edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofDisiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüşteri Sadakatien_US
dc.subjectHizmet Kalitesien_US
dc.subjectMüşteri Tatminien_US
dc.titleBina ve tesis işletmelerinde müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi müşteri tatmini ve müşteri sadakatinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the service quality perceived by the customers, customer satisfaction and customer loyalty in building and facility operationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9685-9415en_US
dc.authorid0000-0003-4454-9639en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage76en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record