Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinoğlu, Hakanen_US
dc.contributor.authorDalyancı, Leventen_US
dc.date.accessioned2021-06-09T11:43:37Z
dc.date.available2021-06-09T11:43:37Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇetinoğlu, H., & Dalyancı, L. (2021). Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de demiryolu ulaşımı. 1(1), 42–53.en_US
dc.identifier.issn2791-609X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2750
dc.description.abstractDünya’da tüketilen toplam enerji miktarının yaklaşık %27’si ulaştırma sektörü tarafından tüketilmektedir. Dünya’da havaya salınan toplam CO2 miktarının %23’ünü ulaştırma sektörü oluşturmaktadır. Enerji tüketiminde kaynakları fazlasıyla tüketen ve atmosfer kirliliği konusunda diğer sektörlerden geri kalmayan ulaştırma sektörünün sürdürülebilirlik kavramı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte kaynak kullanımı ve çevre kirliliği konusunda yeni arayışlar gündeme gelmiş, yeni ulaştırma politikaları belirlenmiştir. Ulaştırma sektörü içerisinde halen kullanılmakta olan taşıma türlerinden demiryolu taşımacılığının yukarıda belirtilen ulaştırma sektörünün kullandığı toplam enerji içindeki payının az oluşu ve çevre kirliliği konusunda diğer türlere göre daha az kirletici olması dolayısıyla gelecekte çok daha yaygın bir şekilde kullanılacağı ve geliştirilen ulaştırma politikaları içerisinde önemli bir yer tutacağı bir gerçektir. 1825 yılında İngiltere’nin iki kasabası arasında başlayan ve daha sonra tüm Dünya’ya hızla yayılan demiryolu taşımacılığı sanayi devrimini ivmelendiren ana unsurlardan birisi olmuştur. Dünya tarihi içinde diğer taşıma türlerine göre yeni olmasına rağmen insanoğlunun hayatına çok büyük yenilikler getirmiş, modernleşmesini ve medeniyetin ana unsurlarından birisi haline gelmiştir. Çalışmada demiryolunun diğer taşıma türlerine göre bize sağladığı avantajlar, demiryolunun Dünya’daki tarihsel gelişimi ile şu andaki mevcut durumu ortaya konmuştur. Son bölümde Türkiye’nin Osmanlı Dönemi’nden itibaren günümüze kadar demiryolu taşımacılığı konusunda gösterdiği gelişme çabaları incelenmiştir. Bu çabalar içerisinde sadece demiryolu altyapısını inşa edilmesinin yeterli olmayacağı, altyapı inşası ile birlikte kullanılan makine, teçhizat tüm unsurların günümüz teknolojisi içerisinde donatılması ve ayrıca bunları üretebilecek teknolojiye sahip olunması gerektiği vurgulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofDisiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectUlaştırmaen_US
dc.subjectDemiryolu Taşımacılığıen_US
dc.subjectÇevre Kirliliğien_US
dc.titleCumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de demiryolu ulaşımıen_US
dc.title.alternativeRail transport in Turkey in 100th anniversary of the Republicen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0192-8807en_US
dc.authorid0000-0001-9784-1575en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record