Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTerzi, Ahmeten_US
dc.contributor.authorTaşdemir, Bahşendeen_US
dc.date.accessioned2021-06-09T10:43:03Z
dc.date.available2021-06-09T10:43:03Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTerzi, A., & Taşdemir, B. (2021). Kıymetli bir maden olarak altın ve altın bankacılığı; banka tekdüzen hesap planı çerçevesinde altına dayalı bankacılık işlemlerine ilişkin muhasebe uygulamaları. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 28–41.en_US
dc.identifier.issn2791-609X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2749
dc.description.abstractGeçmişte farklı şekillerde kullanılmış olan altın, gerek değişim gerekse yatırım amacı ile günümüzde de yoğun ilgi görmektedir. Ancak yoğun ilgiye rağmen altının ekonomik sistem dışında tutulması birtakım düzenlemelerle önlenmek istenmektedir. Altının ekonomik sisteme dahil edilmesi oldukça önemli bir husus olarak kabul edilmektedir. Bankaların da bu konuda önemli roller üstlenmesiyle birlikte altın bankacılığı kavramı da önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada altının ve altın bankacılığının gelişimi hakkında bilgi verilmiş, işletmeler ve bankalar tarafından gerçekleştirilen altına dayalı işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır. Yeni ve güncel bir konu olan altın bankacılığı işlemlerinin muhasebeleştirilmesini konu alan bu çalışmanın, ilgili literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca, altına dayalı çalışan işletmeler ve diğer bilgi kullanıcıları için de yol gösterici olması çalışmanın amaçlarındandır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofDisiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAltınen_US
dc.subjectAltın Bankacılığıen_US
dc.subjectBanka Muhasebesien_US
dc.subjectKıymetli Madenleren_US
dc.subjectAltın Muhasebesien_US
dc.titleKıymetli bir maden olarak altın ve altın bankacılığı; banka tekdüzen hesap planı çerçevesinde altına dayalı bankacılık işlemlerine ilişkin muhasebe uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeGold as a precious metal and gold banking; accounting practices regarding gold-based banking transactions within the framework of the bank uniform chart of accountsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record