Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnsoy, Hızıren_US
dc.date.accessioned2021-05-20T11:52:35Z
dc.date.available2021-05-20T11:52:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖnsoy, Hızır. (2020). Problemlerle akışkanlar mekaniği, Hiperlink Yayınları .en_US
dc.identifier.isbn9786257280136
dc.identifier.urihttp://search.hiperkitap.com/Book/Detail?name=Problemlerle%2Bak%25c4%25b1%25c5%259fkanlar%2Bmekani%25c4%259fi&uid=fdb6cd9b-d121-47c9-8092-9d14f32ed08a&bid=27768&bookId=BOOK2021013110280000000096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2745
dc.description.abstractİnsanoğlu, bilindiği üzere, milattan önce 5000 yıllarından başlayarak, su ile birlikte yaşamış, su potansiyeli ile gereksinimleri arasında, günün koşullarına göre, dengeleri sağlamağa çalışmış, bir yandan suyun faydalarını gereksinimlerine göre yönlendirirken, diğer yandan da, suyun zararlarından korunabilmek için büyük mücadele vermiştir. Tarihler boyu bütün medeniyetler, akarsular, göller etrafında kurulmuş ve gelişmiştir. Su ve insan ilişkilerinin bu kadar eskiye gitmesine ve 7000 yıllık bir geçmişi olmasına, su ile ilgili bilimsel çalışmalar, su bilimiyle ilgili bilim dalı Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik”teki çalışmalar, 1600'lü yıllarda başlamış ve sadece, 600 yıl kadar bir geçmişe dayanmaktadır. İnsanın su ile uğraşısı ve ilişkisi bu kadar eskilere dayanmasına rağmen, bilimsel yanının çok yeni olması, günümüzde su ile ilgili bilimsel çalışmaların çok geç kaldığını, bu alanda yapılması gereken çok şeyin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bilim dalındaki kaynaklar incelenecek olursa, günümüze çok yakın zamanlara kadar, bilimsel çalışma ve araştırmaları yapanların çoğu da, matematikçi veya fizikçidir. Akışkanlar Mekaniği”, su biliminin, genelde teorisini veren, “Hidrolik” ise, iki bölümden oluştuğu, Boru (Basınçlı Akımlar) ve Kanal (Serbest Yüzeyli Akımlar) akımlarıyla ilgili pratik sorunları inceleyen bir bilim dalı haline dönüştürülmüş, her iki bilim dalı, birbirini tamamlayan iki su bilimi haline gelmiştir. “Akışkanlar Mekaniği”nde, su ile ilgili esasları ortaya çıkarmak için, genel olarak, Newton'un üç esas bağıntısı kullanılarak, “Hidrolik” in teorisini oluşturmaktadır. Birbirini tamamlayan bu iki su bilimi, üniversitelerimizde, suyun teorisiyle ilgili olarak, önce “Akışkanlar Mekaniği”, teorik esaslardan sonra, bir sonraki dönemde de, “Hidrolik” dersi olarak verilmektedir. Konu, temel kavramlar, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, bir boyutlu akımların temel denklemleri, ideal akışkanların bir boyutlu akımları, gerçek akışkanların bir boyutlu akımları ve ideal akışkanların iki boyutlu akımları başlıklarında toplanarak kitap haline getirilerek kültür hayatımıza kazandırılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHiperlink Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofProblemlerle akışkanlar mekaniğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleProblemlerle akışkanlar mekaniğien_US
dc.typebooken_US
dc.departmentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.institutionauthorÖnsoy, Hızıren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record