Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİnce, İbrahim Timuçinen_US
dc.date.accessioned2021-05-10T11:53:40Z
dc.date.available2021-05-10T11:53:40Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKünye girileceken_US
dc.identifier.issn2791-609X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2736
dc.description.abstractYenilenebilir enerji kaynaklarından biri ve enerji kaynaklarının temeli olan güneş enerjisi, ülkemiz için güneş alma potansiyeli dikkate alındığında enerji üretim kaynakları arasında en baskın olanıdır. Ülkemizde güneş enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretimi konusu oldukça yaygınıdır. Ayrıca elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisini kullanan birçok Avrupa Birliği ülkesinden daha yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışmada, güneş enerjisinin Türkiye ve Dünya açısından değerlendirilmesi yapılarak elektrik enerjisi üretimindeki yöntemleri vurgulanmıştır. Güneş kuşağında bulunan ülkemizin ışınım değerleri kullanılarak İstanbul'da ve İzmir’de kurulu kobilerdeki elektrik santralinin kendi ihtiyacı olan elektrik enerjisinin üretimi ve tüketemediği enerjinin kalanını şebekeye aktarılması ile ilgili incelemeler yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnalizen_US
dc.subjectElektrik Enerjisien_US
dc.subjectGüneş Enerjisien_US
dc.subjectUygulamaen_US
dc.titleGüneş enerjisi ile elektrik üretiminde örnek uygulamalaren_US
dc.title.alternativeCase studies in electricity generation with solar energyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorİnce, İbrahim Timuçinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record