Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTutgun Ünal, Aylinen_US
dc.date.accessioned2021-05-07T09:08:42Z
dc.date.available2021-05-07T09:08:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTutgun Ünal, A . (2020). YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 8 (16) , 61-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/55514/760302en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/55514/760302
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2717
dc.description.abstractSosyal medya kullanımının her yaştan bireyin hayatının bir parçası haline geldiği günümüzde küresel çapta yayılım gösteren çeşitli enformasyon yığınlarına maruz kalmaktayız. Sosyal medyanın faydalı içerikler sağlayarak olumlu etkilerinin olmasının yanında, Youtube örneğinde olduğu gibi olumsuz içeriklerin de dolaştığı ve özellikle çocuklar açısından tehlike arz ettiği de biliniyor. Çocukları da kapsayan en genç kuşak olan Z kuşağının sosyal medya kullanımlarının bilinmesi ve söz konusu olumsuz etkileri önleyici çalışmalara veri sağlaması amaçlandığından bu araştırmada, Youtube kullanıcısı olan Z kuşağının sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve tercihleri incelenmiştir. Genel tarama modeline göre 250 katılımcı ile yürütülen araştırmaya, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören Z kuşağı öğrencileri katılmıştır. “Sosyal Medya Kullanım Anketi” ile toplanan veriler doğrultusunda birtakım sonuçlara ulaşılmıştır: (a) Z kuşağının yaşça daha küçük kademesini kapsayan ortaokul öğrencileri en yoğun Youtube kullanırken, lise öğrencileri daha çok Instagram’ı tercih etmektedir, (b) Erkeklerin aşırı kullanım boyutunda kadınlara göre daha fazla sosyal medyayı kullandığı bulunmuştur, (c) Z kuşağının en çok beğendiği içerik video/müzik olup, ikinci sırada spor gelmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda Z kuşağı aileleri ve okul yöneticilerine yönelik birtakım öneriler araştırmanın sonunda verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZ Kuşağıen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectYoutubeen_US
dc.subjectYoutuberen_US
dc.subjectÇocuklaren_US
dc.titleYoutube kullanıcısı z kuşağının sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve tercihlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of social media usage habits and preferences of youtube user generation zen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorTutgun Ünal, Aylinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record