Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuncer, Esra Saniyeen_US
dc.date.accessioned2021-05-07T08:52:02Z
dc.date.available2021-05-07T08:52:02Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTuncer, E . (2020). REKLAMLARDA TEKNOLOJİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETE BAĞLI KULLANIMI: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR DEĞERLENDİRME . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 8 (16) , 37-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/55514/760295en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urittps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/55514/760295
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2716
dc.description.abstractBu çalışmada gazete ve dergilerde yer alan mobil telefon reklamlarının göstergebilimsel çözümlemesi yapılarak teknolojinin toplumsal cinsiyete bağlı kullanımına ilişkin birtakım verilere ulaşılmaya çalışıldı. Buna göre söz konusu reklam metinlerinde cinsiyetin yoğun olarak kullanıldığı saptandı. Bunda özellikle erkek egemen değerlerin egemen olduğu gözlenmektedir. Çalışmada elde edilen - aynı zamanda çalışmanın söz konusu varsayımlarını destekleyici yönde olan - bulgulara göre, genel olarak reklamlarda bir yandan (birincil yananlamsal düzeyde) teknolojik üstünlük, teknolojinin mükemmelliği ön plana çıkarılırken, dolaylı yoldan da (ikincil yananlamsal düzeyde) teknolojinin (ürünün: mobil telefonun) genelde insan, özelde ise kadın ve erkek ilişkilerindeki belirleyici rolü / işlevi işlenmektedir. Kadın ve erkek, genel olarak reklamlarda patriarkal düzenin cinsiyetçi toplum ideolojisi çerçevesine göre konumlandırılmıştır. Reklamlarda, kadın ve erkek ve, kadın ve erkeğin teknoloji (bir enformasyon teknolojisi ürünü olan mobil telefon) kullanımı, toplumda var olan cinsiyetçi rol tanımlarını destekleyici, yerleşik normları pekiştirici bir yaklaşımla ele alınmıştır. Erkek egemen anlayışa dayalı toplumsal yapıda var olan cinsiyetçi söylem ve pratikler, teknoloji (mobil telefon) kullanımının temel izlek olarak alındığı reklam metinlerinde yeniden üretilmiş ve doğallaştırılmıştır. Özetle, reklamlarda cinsiyetçi örüntüler kadın ve teknoloji karşıtlığını kurmakta ve güçlendirmektedir. Sonuç olarak denilebilir ki; reklamlar, içinde üretildikleri toplumsal ve kültürel yapının değerlerini yansıtırken aynı zamanda onları yeniden üretmekte ve güçlendirmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöstergebilimen_US
dc.subjectReklamen_US
dc.subjectMobil Telefonen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.titleReklamlarda teknolojinin toplumsal cinsiyete bağlı kullanımı: göstergebilimsel bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeGenderist technology using in advertisement: a semiotic assessmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorTuncer, Esra Saniyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record