Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kurum Kültürünün İletişim Memnuniyetine Etkisi 

      Eker Akgöz, Burcu; Engin, Elif (The Effect of Corporate Culture on Communication Satisfaction, 2014)
      Kurumların yoğun rekabet ortamında var olma mücadelesi verdiği günümüz ekonomik ve toplumsal düzende farklılığı yaratmak en büyük avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumların farklılık yaratabilecekleri ve rakiplerinden ...