Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Hamzaname (20. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük) 

      Hamzanâme, 14. yüzyılda Şair Ahmedî’nin kardeşi Hamzavî tarafından kaleme alınmış, Anadolu sahasında filizlenmeye başlayan klasik Türk nesrinin ilk örneklerinden biridir. Söz varlığı ve gramer açısından oldukça verimli bir ...