Arel Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Arel Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Istanbul Arel University Institutional Repository

eArsiv is the institutional repository of the Istanbul Arel University. The repository was established in 2002 to facilitate the deposit of digital content at the Istanbul Arel University. eArsiv contains a growing subset of research undertaken at Istanbul Arel University including articles, presentations, theses and dissertations, book chapters, working papers and technical reports.

DSpace'deki Bölümler

Recently Added

 • Mehrali, Nuray (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu tez çalışmasında modanın sürekli değişen yapısının yanı sıra, moda olgusu ve moda döngüsü, insanların süslenme ve beğenilme duygusu, diğer insanlardan farklı görünme isteği, toplumsal yaşamda statü farklılıklarını ...
 • Tuncer, Serpil (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Dünyada hızla yükselen neoliberal süreç ülkemizde 1980 'li yıllarla birlikte başlamış ve bununla beraber, bu dönemde ılımcı-islamcı kesimin postmodern dünya algısı ve küreselleşmeye duyduğu sempati de daha fazla anlam ...
 • Eken, Sinem (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., 2015)
  Yüzyıllar boyunca hızla yükselen bir değer haline gelen görseller dünyasında görselin kullandığı dili anlamak, düşünmek ve üretebilmek giderek önem kazanmakta; bu durum görsel okuma dilinin ne denli önemli olduğunu ...
 • Boztepe, Duru Kader (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Grafik tasarımın bir dalı olan İllüstrasyon görsel bir dildir, hem bilgi hem de mesajı biçime dönüştürerek iletir. Verilmek istenen mesajı en pratik en kısa yoldan anlatan görsel bir iletişim yöntemidir. İçerdikleri resimsel ...
 • İlkay, Sertaç (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Şirketler varlıkları ve faaliyetleri ile konumu itibariyle iktisadi hayatın ve doğal olarak insan yaşamını direkt etkileyen önemli kurumlardandır. Bu kurumlar arasında özellikle büyük ölçekli kurumlar aldıkları kararlar ...

View more