Arel Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Arel Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Istanbul Arel University Institutional Repository

eArsiv is the institutional repository of the Istanbul Arel University. The repository was established in 2002 to facilitate the deposit of digital content at the Istanbul Arel University. eArsiv contains a growing subset of research undertaken at Istanbul Arel University including articles, presentations, theses and dissertations, book chapters, working papers and technical reports.

DSpace'deki Bölümler

Recently Added

 • Gürsoy, Tuğçe (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Duyguları tanımlamada ve ifade etmede yetersizlik duyma olarak en genel şekilde ifade edilen aleksitimi, günümüzde giderek artan bir şekilde toplumda görülmektedir. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda aleksitimi ...
 • Ökten, Müge (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Yaşlılık döneminde yaşanan en önemli sosyal sorunlardan birisi de yaşlılarımızın bakım sorunudur. Her ne kadar 65 yaş ve üzerindeki her insan da mutlak hastalık ve bakıma muhtaç olma gereksinimi olmasa da hastalanma riski ...
 • Poyraz, Nihat (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle oluşan yoğun rekabet ortamı, hastanelerdeki tedarik ve lojistik yönetimini son derece önemli bir hale getirmiş ve kurumları bu konuda yeni stratejiler geliştirip profesyonel ...
 • Dayan, Bilal (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Avrupa'da ortaya çıkan ve bilim adamları arasında bir iletişim aracı olarak da kullanılan dergi, Türkiye'ye gecikmeli olarak geldi. Derginin İngiltere'den ortaya çıkışı gazete ile kitabın varlığından sonradır. Gazete ile ...
 • Keskin, Erdem (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Mağaralara çizilen ilk resimlerden günümüzde kullanılan dijital platformlara kadar insanlar bilgiyi paylaşmak için çok büyük emek harcamaktadırlar. Düşünce ve duyguları görsel yolla insanlara aktarmak görsel sanatların ...

View more