Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, Metinen_US
dc.contributor.authorPoyraz, Nihaten_US
dc.date.accessioned2018-04-17T11:09:31Z
dc.date.available2018-04-17T11:09:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPoyraz, N. (2015). Hastanelerde süreç yönetimi ve süreç iyileştirme konusunda bir uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12294/982
dc.description.abstractGelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle oluşan yoğun rekabet ortamı, hastanelerdeki tedarik ve lojistik yönetimini son derece önemli bir hale getirmiş ve kurumları bu konuda yeni stratejiler geliştirip profesyonel bir yönetim oluşturmaya mecbur etmiştir. Önceki yıllarda kamu hastaneleri tek sağlık hizmeti sunucusu konumunda iken gelinen noktada özel sağlık kuruluşlarının devreye girmesiyle bir rekabet ortamı oluşmuştur. Hastanelerin temel görevi olan tedavi hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmenin yolu, kaynakları doğru yönetmekten geçmektedir. Geliri sosyal güvenlik kurumu ödemeleriyle sınırlı olan kamu hastanelerinin, kaynak yönetimi politikalarını doğru belirleyemediği sürece temel işlevini yerine getirmesi ve bu rekabet ortamı içinde kendine yer bulması mümkün değildir. Hastane giderlerinin, personel, malzeme ve diğer kalemlerden oluştuğu düşünülürse toplam gider grubu içinde malzeme giderlerinin ne kadar önemli bir yer tuttuğu açıkça görülebilir. Söz konusu hizmetin, insan sağlığına yönelik olması sebebiyle herhangi bir kısıtlama politikasından bahsedilmek mümkün değildir. Sağlık hizmeti sunumunda kullanılan malzemelerin düşük maliyetle, yüksek kalitede ve zamanında temin edilebilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi için kurum içerisinde süreç iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile kurum aidiyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı, tüm personelin eğitilerek bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Süreç iyileştirme çalışmaları, bilgi ve malzeme yönetimini merkezde tutarak, kurumu tüm teknolojik gelişmelere adapte edecek uygulamaları içermeli ve sürdürülebilir rekabet avantajını sağlamaya ve koruyabilmeye yönelik olmalıdır. Bu sebeple kurumun stratejisi, yönetim süreçlerinin açıkça belirlenmesi, misyon ve vizyonun oluşturulması, stok yönetiminin sağlanması ve süreçlerde görev alacak alanında uzmanlaşmış personelin doğru bir şekilde konumlandırılarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine yönelik olmalıdır. Bu çalışmada süreç yönetimi, hastane süreçleri, malzeme yönetimi konuları kavramsal olarak açıklanmış, bir üniversite hastanesinde tıbbi sarf malzeme yönetim süreçleri, yapılan iyileştirme çalışmaları incelenmiş ve öneriler sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSüreçen_US
dc.subjectSüreç Yönetimien_US
dc.subjectHastane Süreçlerien_US
dc.subjectMalzeme Yönetimien_US
dc.titleHastanelerde süreç yönetimi ve süreç iyileştirme konusunda bir uygulama örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record