Show simple item record

dc.contributor.authorTürker, Ahmet Tolgaen_US
dc.date.accessioned2016-10-04T13:18:48Z
dc.date.available2016-10-04T13:18:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTürker, A. T. (2013). Kuzey Kafkasya'da aşırı islamcılığın yükselişi: Kafkasya Emirliği'nin analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 68. 3, 141-164.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/644
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı 2007’de ilan edilen Kafkasya Emirliği ile birlikte Kuzey Kafkasya’da aşırı İslamcılığın yükselişinin sosyal hareketler çalışmalarından esinlenerek sosyal-ekonomik göstergeler, siyasi gelişim ve kimliğe dayalı faktörler kullanılarak açıklanmasıdır. Çalışma, bu faktörlerin kendi başlarına Kafkasya Emirliği tarzı radikalleşmeyi açıklamakta kısıtlı olduklarını not eder ve bölgede küresel radikal İslamcılığın etkisi ve uluslararası çatışma çözüm mekanizmalarının eksikliğini de belirleyici faktörler olarak sunar. Çalışmada ilk olarak Kuzey Kafkasya’da devam eden ayaklanma ve Kafkas Emirliği’nin tarihsel arka planı, yapısı ve metotları analiz edilir. İkinci bölümde, aşırı İslamcı hareketlerin yapıları itibariyle sosyal hareket olarak sınıflandırılabilecekleri ve dolayısıyla sosyal hareketler çalışmalarında radikalleşme olgusunu açıklayan temel faktörlerin, Kuzey Kafkasya’daki aşırı İslamcı oluşumu anlamak içinde faydalanılabileceği savunulur. Buradan yola çıkarak üçüncü bölümde, Kuzey Kafkasya’daki İslamcı harekete destek sağlayan küresel aşırı İslamcı grupların etkisi, Rusya’daki otoritelerin kullandığı metotlar ve aynı otoritelerin siyasi ve ekonomik sorunları çözmedeki yetersizliği hareketin halen devam etmesi belirleyici faktörler olarak sunulur. Son olarak çalışma, Çeçenistan ve Bosna-Hersek karşılaştırılması ile Kuzey Kafkasya’daki aşırı İslamcılığın yükselişini, Çeçenistan’da uluslararası çatışma çözüm mekanizmalarının eksikliğine bağlı olarak da analize dâhil eder.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRusyaen_US
dc.subjectKuzey Kafkasyaen_US
dc.subjectKafkasya Emirliğien_US
dc.subjectAşırı İslamcılıken_US
dc.subjectEtnik Milliyetçiliken_US
dc.titleKuzey Kafkasya'da aşırı islamcılığın yükselişi: Kafkasya Emirliği'nin analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi SBF Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.en_US
dc.identifier.volume68en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage164en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record