Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin Taşğın, Neşeen_US
dc.contributor.authorÖzel, Hüseyinen_US
dc.date.accessioned2016-08-12T08:03:42Z
dc.date.available2016-08-12T08:03:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationŞahin Taşğın, N., Özel, H. (2011). Türkiye'de sosyal hizmetlerin dönüşümü. Toplum ve Sosyal Hizmet. 22.2, 175-190.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/544
dc.descriptionŞahin Taşğın, Neşe (Arel Author)en_US
dc.description.abstractKapitalizm, dönemsel krizlerinden birini daha yaşıyor ve bu kriz, sosyal politikayı dönüştürüyor. Bu süreçte, sosyal politikanın en önemli alanlardan biri olan sosyal hizmetler de dönüşüyor/dönüştürülüyor. Bu dönüşümde, hayırseverlikten, filantropiye, refah devleti uygulamalarıyla da vatandaşlık ve insan hakları temelinde gelişen sosyal hizmet sunumundan tekrar hayırseverliğe bir gerileme yaşanıyor. Birey, aile ve toplumun toplumsal sorunların çözümünde üstelenmeleri gereken sorumlulukla ilgili giderek artan vurgu sivil toplum örgütlerinin bu alanda daha çok yer alması gerekliliği düşüncesiyle de birleşince, yoksulluk dâhil çoğu sosyal sorunun çözümünde devlet temel aktör olmaktan çıkıyor. Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sunumu, refah karması (welfare mix) olarak adlandırılan anlayış çerçevesinde piyasaya, sivil toplum örgütlerine ve dini kurumlara havale ediliyor. Bu bildiride, Türkiye’de sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin gelişimi ve mevcut durumu genel hatlarıyla özetlenerek, yaşanmakta olan dönüşümün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun pratikleri ve yeniden yapılandırılması üzerinden eleştirel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRefah Devletien_US
dc.subjectSosyal Politikaen_US
dc.subjectSosyal Yardımen_US
dc.subjectSosyal Hizmetleren_US
dc.subjectRefah Karmasıen_US
dc.titleTürkiye'de sosyal hizmetlerin dönüşümüen_US
dc.title.alternativeTransformation of Social Services in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalToplum ve Sosyal Hizmeten_US
dc.contributor.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü.en_US
dc.contributor.authorIDTR144989en_US
dc.contributor.authorIDTR169308en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record