Show simple item record

dc.contributor.authorKayacı, Selimen_US
dc.contributor.authorÇağlar, Y. Şükrüen_US
dc.contributor.authorÖzveren, Mehmet Faiken_US
dc.contributor.authorKotil, Kadiren_US
dc.date.accessioned2016-07-13T09:03:56Z
dc.date.available2016-07-13T09:03:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKayacı, S., Çağlar, Y. Ş., Özveren, M. F., Kotil, K. (2014). Posterior İnferior Serebellar Arter' in Orijinindeki Varyasyonların Önemi: Anatomik Çalışma . Journal of Neurological Sciences. 31.1, 155-163.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/520
dc.descriptionKotil, Kadir (Arel Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Posterior inferior serebellar arter'in (PİSA) orijini çok sık anatomik varyasyon göstermesi nedeniyle cerrahi yaklaşım sırasında iyatrojenik travmaya maruz kalma olasılığı fazla olan damarlardan biridir. Bu çalışmada amaç PİSA' nın orijinindeki varyasyonları incelemek ve bunların mikrocerrahi girişimler açısından önemini vurgulamaktır. Yöntem: Bu çalışma 26 adet (52 hemisfer) formalin ile fiske edilmiş erişkin serebellum kadavrası üzerinde yapıldı. Vertebral arter (VA) ve PİSA'lara kırmızı renkli lateks injekte edildi. Her bir PİSA'nın origin noktasında kalınlıkları ve VA'den origin yüzeyi, alt kranial sinirlerle olan ilişkileri ve diğer anatomik varyasyonları incelendi. Bulgular: PİSA 47 hemisferin 46'sında VA'den, birinde BA'den origin aldı. Beş hemisferde PİSA agenetik idi (%10.6). İki hemisferde (%4.25) PİSA, VA'in ekstradural segmentinden orijin aldı. PİSA solda daha kalın bulundu. (sağda ortalama, 1.50±0.42 mm ve solda ortalama 1.63±0.34 mm). PİSA örneklerin %30.7'sinde sağda, %46.1'inde solda dominant, %23'ünde eşit bulundu. PİSA'nın VA'den orijin yüzeyi çoğunlukla posterior (%36.1) daha sonra lateral (%31.9), medial (%23.4) ve anterior (%8.4) idi. PİSA hemisferlerin %36.1'inde vagus sinirinin rootletleri arasından, %31.9'unda aksessori sinirinin rootletleri arasından, %25.5'inde vagus ve aksessori sinirlerinin arasından, %4.25'inde glossofaringeal sinirin rostralinden ve %2.2'sinde glossofaringeal ve vagus sinirinin arasından geçerek beyin sapını terketti. Sonuçlar: Beyin sapı ve serebellum patolojilerine yaklaşımda cerrahi morbidite ve mortalitenin minimize edilmesi için PİSA'nın orijinindeki anatomik varyasyonlarının bilinmesi anlamında bu makale önemli mesajlar vermekte ve kendi konusunda önemli bir çalışma olduğu inancındayız.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInstitute for Scientific Informationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnatomik Varyasyonen_US
dc.subjectBeyin Sapıen_US
dc.subjectPosterior Inferior Serebellar Arteren_US
dc.titlePosterior İnferior Serebellar Arter' in Orijinindeki Varyasyonların Önemi: Anatomik Çalışmaen_US
dc.title.alternativeImportance of the variations in the origin of the PICA: anatomical studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Neurological Sciencesen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü.en_US
dc.contributor.authorIDTR125067en_US
dc.contributor.authorIDTR173353en_US
dc.contributor.authorIDTR189249en_US
dc.contributor.authorIDTR13239en_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record