Show simple item record

dc.contributor.authorTunç, Pervinen_US
dc.contributor.authorGitmez, Alien_US
dc.contributor.authorKrespi Boothby, Margorit Ritaen_US
dc.date.accessioned2016-05-02T09:41:16Z
dc.date.available2016-05-02T09:41:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTunç, P., Gitmez, A., Krespi Boothby, M. R. (2014). Yoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinde duygusal emek stratejilerinin empatik eğilim açısından incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi.15.1, 45-54.en_US
dc.identifier.issn1302-6631en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/405
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.5455/apd.45762
dc.descriptionTunç, Pervin (Arel Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Yoğun bakım hemşireleri hasta ile etkileşimleri sırasında empatik bilişsel ve duygusal tepkiler geliştirerek derinlemesine davranış yoluyla duygusal emek üretirler. Öte yandan, uygun bilişsel ve duygusal bağlantı olmadan hastaya karşı empatik davranışlar gösteriyormuş gibi gerçel olmayan davranışlar geliştirerek yüzeysel davranış yoluyla da duygusal emek üretirler. Bu çalışmada, yoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinde duygusal emek stratejileri empatik eğilim açısından incelenmiştir. Yöntem: Bu araştırma İstanbul’da bir kamu hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 116 hemşireden oluşmaktadır. Duygusal Emek Ölçeği, Empati Eğilim Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular: Veriler yoğun bakım hemşirelerinin yataklı hasta hemşirelerine göre empati eğilimlerinin daha yüksek olacağı; empati eğilimleri yüksek olan hemşirelerin, empati eğilimleri orta veya düşük olan hemşirelere göre duygusal emek stratejilerinden derinlemesine davranış ve duygusal çaba düzeylerinin daha yüksek olacağı; empati eğilimleri yüksek olan hemşirelerin, empati eğilimleri orta veya düşük olan hemşirelere göre duygusal emek stratejilerinden yüzeysel davranış düzeylerinin daha düşük olacağı ve yoğun bakım hemşirelerinin yataklı hasta servisi hemşirelerine göre derinlemesine davranış ve duygusal çaba düzeylerinin daha yüksek, yüzeysel davranış düzeylerinin daha düşük olacağı öngörülerini desteklememiştir. Sonuç: Çalışmada yoğun bakım hemşirelerinin empati eğilimlerinin daha yüksek olmadığı ve duygusal emek stratejilerinden derinlemesine davranışı ve duygusal çabayı daha fazla kullanmadıkları bulunmuştur. Bu bulgular hemşirelerin çalıştığı ortamın karakteristik özelliklerine dikkat etmeksizin empati eğilimi gösterdiklerine ve duygusal emek stratejilerini kullandıklarına işaret etmektedir. Bu bulguların daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla sayıda araştırmaya gereksinme vardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmpatien_US
dc.subjectDuygusal Emeken_US
dc.subjectYüzeysel Davranışen_US
dc.subjectDerinlemesine Davranışen_US
dc.titleYoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinde duygusal emek stratejilerinin empatik eğilim açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient unitsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Psikiyatri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı.en_US
dc.contributor.authorIDTR200088en_US
dc.contributor.authorIDTR141528en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record