Show simple item record

dc.contributor.authorŞah, Umuten_US
dc.date.accessioned2016-04-04T14:22:20Z
dc.date.available2016-04-04T14:22:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationŞah, U. (2012). Eşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık Düzeyi ile İlişkisi. Psikoloji Çalışmaları Dergisi.32.2, 23-48.en_US
dc.identifier.issn1304-4680
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/272
dc.description.abstractBu çalışmada, üniversite öğrencilerinin eşcinselliğe, biseksüelliğe ve transseksüelliğe ilişkin tanımlamalarının homofobi düzeyi ve lgbt bireylerle tanışıklık düzeyiyle olan ilişkisine bakılmıştır. Araştırma kapsamında,325 kişiye, eşcinselliği, biseksüelliği ve transseksüelliği nasıl tanımladıklarına dair açık uçlu sorular sorulmuş; eşcinsel, biseksüel ve transseksüellerle tanışıklık düzeylerine dair bilgiler alınmış ve homofobi düzeylerini ölçmek üzere Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği verilmiştir. Katılımcılar, Ankara ve İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencileri ve mezunları arasından, yaşları 17 ile 35 arasında olan, 140 erkek ve 185 kadından oluşmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, açık uçlu sorulara verilen cevapların içerikleri katılımcıların homofobi puanları ve lgbt bireylerle tanışıklık düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların yaptıkları tanımlamaların homofobive tanışıklık düzeylerinden etkilendiğini; yüksek homofobi ve düşük tanışıklık düzeylerinin daha olumsuz tanımlamalarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEşcinselliken_US
dc.subjectBiseksüelliken_US
dc.subjectTransseksüelliken_US
dc.subjectHomofobien_US
dc.subjectTanışıklıken_US
dc.titleEşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık Düzeyi ile İlişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPsikoloji Çalışmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü.en_US
dc.contributor.authorIDTR190384en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record