Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Babası cezaevinde olan ergenlerin, temel psikolojik ihtiyaçlarına ebeveynlerinden aldığı destek ile uyum düzeyleri arasındaki ilişkide biricilik algısının aracılık etkisi

This email address is used for sending the document.