Now showing items 1-7 of 7

  • Çocuk resmi ve bilinçaltı 

   Savaş, İlhami (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Çocuk resmi ifade ve karakter etkinliğidir. Sanat ve çocuk birbirini tamamlayan, sürekli değişen ve gelişen dinamik bir olgudur. Çizme, boyama, yırtma, biçimlendirme gibi karmaşık süreçlerde çocuk, kendine göre anlamlı bir ...
  • Geleneksel Türk süsleme sanatlarında çinicilik 

   Şahin, Mehtap (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Türkler yüzyıllar boyunca yaşadıkları coğrafyalarda kendine özgü sanat tarzları geliştirmişler, bu tarzların ışığı altında günümüze kadar ulaşabilen eşsiz sanat eserleri ortaya çıkarmışlardır. Geçmişten günümüze kadar gelen ...
  • Kaligrafinin tarihsel gelişimi ve öğretim teknikleri 

   Aslan, Hakan (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Binlerce yıllık insanlık tarihinin önemli sanat dallarından birisi olan kaligrafi (Güzel Yazı) sanatı ülkemizde fazlaca yaygın olmasa da yurt dışında büyük ilgi görmektedir. Ülkemizde görülen bu eksiklik üzerine, yazı ...
  • Okul öncesi eğitimde resmin önemi 

   Üstün Memiş, Canan (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, okul öncesi eğitimde çocukların resimlerini ve onların iç dünyalarını ifade etmelerinde resimlerinin önemi araştırılmıştır. Araştırmanın önemi; çocukların ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ...
  • Ortaokul öğrencilerinin sanat gelişiminde müzelerin etkisi 

   Yıldırım, Hüsniye (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Başlangıcından buyana "Sanat"ın gelişim evrelerinin tarihsel süreçte toplumların, sosyal, coğrafi ve kültürel yapılarına göre değiştiği bilinmektedir. Sanat, hayatı anlayan insan zekasının tabiatı işleyerek, ilgi çekici, ...
  • Sinemada deneysel tipografi kullanımı ve bir örnek incelemesi 

   Demir, Emine İrem (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Toplumsal gelişmelere bağlı olarak farklı tanımlamalarla ve farklı ifade biçimleri ile kullanılan tipografi günümüze gelene kadar iletişimi sağlayan kültürlerarası ortak bir iletişim aracı olma özelliğini korumuştur. ...
  • Tipografi ve logo tasarımındaki önemi 

   Sevildi, İbrahim (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada tipografinin logo tasarımındaki yeri ve önemi saptanmaya çalışılmıştır. Öncelikle tipografinin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, hangi unsurları içerdiği, tipografide önemli yöntem ve kavramların neler olduğu ...