Now showing items 1-1 of 1

    • Latin ve non latin alfabelerin tipografik olarak incelenmesi 

      Karaca, Reha (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      İlk çağlardan itibaren insanoğluna, medeniyetleri kurduran, reformları yaptıran, bilgi ve kültür toplumunu inşa etmesine sebep olan etkenler arasında dil ve yazı bulunmaktadır. Dil iletişimin önemli bir öğesi olmakla beraber ...