Now showing items 1-2 of 2

  • Afişlerin görsel ve işlevsel olarak incelenmesi 

   Alaman, Şerife Nur (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Afiş; bir bilgiyi bir haberi, bir duyuruyu herkese iletebilmek için uygulanan; resimli ya da resimsiz bir metin içeren, basılı veya el yazması olarak kullanılan kitle iletişim araçlarından biridir.Afişin amacı bir anlam ...
  • Latin ve non latin alfabelerin tipografik olarak incelenmesi 

   Karaca, Reha (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   İlk çağlardan itibaren insanoğluna, medeniyetleri kurduran, reformları yaptıran, bilgi ve kültür toplumunu inşa etmesine sebep olan etkenler arasında dil ve yazı bulunmaktadır. Dil iletişimin önemli bir öğesi olmakla beraber ...