Now showing items 1-1 of 1

    • Afişlerin görsel ve işlevsel olarak incelenmesi 

      Alaman, Şerife Nur (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Afiş; bir bilgiyi bir haberi, bir duyuruyu herkese iletebilmek için uygulanan; resimli ya da resimsiz bir metin içeren, basılı veya el yazması olarak kullanılan kitle iletişim araçlarından biridir.Afişin amacı bir anlam ...